Category : Thủ Thuật

Thủ Thuật

Krita – Phần mềm chỉnh sửa ảnh trên máy tính với nhiều công cụ hữu ích và dễ sử dụng

Vũ Đình Vinh
Krita là một công cụ chỉnh sửa ảnh dành cho các máy tính có cấu hình thấp. Nếu thiết bị của bạn không đủ sức...