Image default
Tin Công Nghệ

Thông tin chi tiết tất cả các nhân vật trong Genshin Impact

Tham khảo ngay sạc dự phòng giá giảm SHOCK nhất:

1
Genshin Impact là một tựa game đình đám đa nền tảng dành cho cả điện thoại, laptop và PC. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin toàn bộ 49 nhân vật trong Genshin Impact chi tiết nhất. Hãy cùng theo dõi để có thể biết thêm những thông tin về các nhân vật này nhé!

Thông tin chi tiết tất cả các nhân vật trong Genshin Impact

Thông tin chi tiết tất cả các nhân vật trong Genshin Impact

Chuột gaming, bàn phím gaming, tai nghe gaming sắm ngay với ưu đãi 50%

Chuột gaming, bàn phím gaming, tai nghe gaming sắm ngay với ưu đãi 50%

I. Nhà lữ hành

1. Aether

 • Giới tính: Nam 
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Tùy chọn (hiện có Lôi, Nham, Phong và Thảo)
 • Vũ khí chính: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry
 • Cách sở hữu: Chọn khi bắt đầu game

Nhân vật Aether

Nhân vật Aether

2. Lumine

 • Giới tính: Nữ 
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Tùy chọn (hiện có Lôi, Nham, Phong và Thảo)
 • Vũ khí chính: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry
 • Cách sở hữu: Chọn khi bắt đầu game

Nhân vật Lumine

Nhân vật Lumine

II. Nhân vật hệ Hỏa
1. Amber

 • Giới tính: Nữ 
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí chính: Cung
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến

Nhân vật Amber

Nhân vật Amber

2. Bennett

 • Giới tính: Nam
 • Số sao:
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, nhận qua sự kiện

Nhân vật Bennett

Nhân vật Bennett

3. Diluc

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry, Sub-Carry/Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Diluc

Nhân vật Diluc

4. Hu Tao

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Hu Tao

Nhân vật Hu Tao

5. Klee

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry, Sub-Carry/Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Klee

Nhân vật Klee

6. Thoma

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Thoma

Nhân vật Thoma

7. Xiangling

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Phần thưởng khi vượt qua Tầng 3 phòng III của Vực thẳm xoắn ốc, Cầu nguyện.

Nhân vật Xiangling

Nhân vật Xiangling

8. Xinyan

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Xinyan

Nhân vật Xinyan

9. Yanfei

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật yanfei

Nhân vật Yanfei

10. Yoimiya

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Sub-Carry/ Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật yoimiya

Nhân vật Yoimiya

11. Dehya

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Hỏa
 • Vũ khí sử dụng: Trọng Kiếm
 • Vai trò chính: Main DPS, Sub DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Dehya

Nhân vật Dehya

Chuột gaming, bàn phím gaming, tai nghe gaming sắm ngay với ưu đãi 50%

Chuột gaming, bàn phím gaming, tai nghe gaming sắm ngay với ưu đãi 50%

III. Nhân vật hệ Thủy 
1. Barbara

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vât Barbara

Nhân vât Barbara

2. Kamisato Ayato

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Sub-Carry/ Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Kamisato Ayato

Nhân vật Kamisato Ayato

3. Mona

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Pháp Khí
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Mona

Nhân vật Mona

4. Kokomi

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5 
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Pháp Khí
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Kokomi

Nhân vật Kokomi

5. Tartaglia

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry, Sub-Carry/ Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Snezhnaya
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Tartaglia

Nhân vật Tartaglia

6. Xingqiu

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Đơn kiếm
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Xingqiu

Nhân vật Xingqiu

7. Yelan

 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Sub-Carry/ Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Yelan

Nhân vật Yelan

8. Candace

 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thủy
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Candace

Nhân vật Candace

Xem ngay những mẫu laptop chơi Genshin mượt nhất

Xem ngay những mẫu laptop chơi Genshin mượt nhất

III. Nhân vật hệ Lôi 
1. Beidou

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Trọng Kiếm
 • Vai trò chính: Sub-Carry/ Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Beidou

Nhân vật Beidou

2. Traveler Electro

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật traveler electro

Nhân vật Traveler Electro

3. Fischl

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật fischl

Nhân vật Fischl

4. Keqing

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng:  Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry, Sub-Carry/Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Keqing

Nhân vật Keqing

5. Kujou Sara

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính:Main DPS/Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật kujou sara

Nhân vật Kujou Sara

6. Lisa

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến

Nhân vật lisa

Nhân vật Lisa

7. Raiden Shogun

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật raiden shogun

Nhân vật Raiden Shogun

8. Razor

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Trọng Kiếm
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật razor

Nhân vật Razor

Tham khảo ngay sạc dự phòng giá giảm SHOCK nhất:

1
9. Yae Miko

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Yae Miko

Nhân vật Yae Miko

10. Kuki Shinobu

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Kuki Shinobu

Nhân vật Kuki Shinobu

11. Dori

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry, Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Dori

Nhân vật Dori

12. Cyno

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Lôi
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Main DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Cyno

Nhân vật Cyno

Chuột gaming, bàn phím gaming, tai nghe gaming sắm ngay với ưu đãi 50%

Chuột gaming, bàn phím gaming, tai nghe gaming sắm ngay với ưu đãi 50%

IV. Nhân vật hệ Băng 
1. Aloy

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật aloy

Nhân vật Aloy

2. Chongyun

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Chongyun

Nhân vật Chongyun

3. Diona

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Diona

Nhân vật Diona

4. Eula

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Eula

Nhân vật Eula

5. Ganyu

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Sub-Carry/ Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật ganyu

Nhân vật Ganyu

6. Kaeya

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến

Nhân vật Kaeya

Nhân vật Kaeya

7. Kamisato Ayaka

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Sub-Carry/ Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Kamisato Ayaka

Nhân vật Kamisato Ayaka

8. Qiqi

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Qiqi

Nhân vật Qiqi

9. Rosaria

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật rosaria

Nhân vật Rosaria

10. Shenhe

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật shenhe

Nhân vật Shenhe

11. Layla

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Layla

Nhân vật Layla

12. Layla

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Băng
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính:Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Mika

Nhân vật Mika

Điện thoại chơi Genshin

Tậu ngay top những điện thoại chơi Genshin cực mượt

V. Nhân vật hệ Phong
1. Jean

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Jean

Nhân vật Jean

2. Kaedehara Kazuha

 • Giới tính: Nam
 • Số sao:  5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm Đơn
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma

Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Kaedehara Kazuha

Nhân vật Kaedehara Kazuha

3. Sayu

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Sayu

Nhân vật Sayu

4. Sucrose

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Sucrose

Nhân vật Sucrose

5. Venti

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Venti

Nhân vật Venti

6. Xiao

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry, Sub-Carry/Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Xiao

Nhân vật Xiao

7. Shikanoin Heizou

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Support, Main DPS/Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Shikanoin Heizou

Nhân vật Shikanoin Heizou

8. Faruzan

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Faruzan

Nhân vật Faruzan

9. Kẻ Lang Thang

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Phong
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Main DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Kẻ Lang Thang

Nhân vật Kẻ Lang Thang

Xem ngay những mẫu laptop chơi Genshin mượt nhất

Xem ngay những mẫu laptop chơi Genshin mượt nhất

VI. Nhân vật hệ Nham 
1. Albedo

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Albedo

Nhân vật Albedo

2. Arataki Itto

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry, Sub-Carry/Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Arataki Itto

Nhân vật Arataki Itto

3. Gorou

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật gorou

Nhân vật Gorou

4. Ningguang

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Main DPS/Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Ningguang

Nhân vật Ningguang

5. Noelle

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Mondstadt
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện, thông qua nhiệm vụ chính tuyến

Nhân vật Noelle

Nhân vật Noelle

6. Yun Jin

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Enabler,Sub-Carry/ Burst Carry
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật yun jin

Nhân vật Yun Jin

7.Zhongli

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Nham
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật zhongli

Nhân vật Zhongli

VI. Nhân vật hệ Thảo
1. Tighnari

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Sub-Carry/Burst Carry, 
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

nhân vật Tighnari

Nhân vật Tighnari

2. Collei

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Cung
 • Vai trò chính: Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Collei

Nhân vật Collei

3. Nahida

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí 
 • Vai trò chính: Support, Enabler
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Collei Nahida

Nhân vật Nahida

4. Alhaitham

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Main DPS
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Alhaitham

Nhân vật Alhaitham

5. Yaoyao

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Thương
 • Vai trò chính: Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Yaoyao

Nhân vật Yaoyao

6. Baizhu

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Pháp khí
 • Vai trò chính: Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Liyue
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Baizhu

Nhân vật Baizhu

7. Kaveh

 • Giới tính: Nam
 • Số sao: 5
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Trọng kiếm
 • Vai trò chính: Bloom Driver, DPS chính
 • Sinh ra tại vùng đất: Sumeru
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Kaveh

Nhân vật Kaveh

8. Kirara

 • Giới tính: Nữ
 • Số sao: 4
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Kiếm đơn
 • Vai trò chính: Shield Support
 • Sinh ra tại vùng đất: Inazuma
 • Cách sở hữu: Cầu nguyện

Nhân vật Kirara

Nhân vật Kirara

Hy vọng bài viết sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về tất cả các nhân vật trong Genshin Impact. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn có thắc mắc gì nhé!

Nguồn tham khảo:

 • https://genshin.gg/
 • https://genshin-impact.fandom.com/wiki/Genshin_Impact_Wiki
 • https://genshin.mihoyo.com/en

Mời bạn tham khảo các mẫu điện thoại có hiệu năng, pin, cấu hình cao phù hợp chơi được game Genshin Impact:

1

Related posts

Cách đăng video dài lên story Facebook không bị cắt

Vũ Đình Vinh

Cách chuyển, đổi tài khoản Facebook nhanh trên điện thoại, máy tính

Vũ Đình Vinh

Hướng dẫn xếp hạng và theo dõi điểm PUBG mới nhất

Vũ Đình Vinh

Leave a Comment